1. Hjem
  2. Selecta
  3. Bæredygtighed
  4. Respekt for miljøet
Respekt for miljøet

Respekt for miljøet

Vi forpligter os til at reducere vores miljøpåvirkning, ved at bidrage til en cirkulær økonomi og ved at mindske vores miljøaftryk.

Renovering

Vi renoverer vores automater for at mindske vores miljøaftryk og undgå industrielt spild. Vores renoverede maskiner af høj kvalitet, implementeres i alle Selecta lande. 43% af automaterne der blevet installeret i 2019, var renoverede.

Genbrug og genanvendelse af kopper

Vi er engagerede i at finde miljøvenlige alternativer til engangsartikler af plast, samt at øge genanvendelsesgraden af vores kopper. Vi forsyner vores kunder med 1,5 milliarder kopper, hvoraf 51% er papkopper. Alle vores kopper er genanvendelige, og alle papkopper er enten PEFC eller FSC certificeret. Vi har også lanceret et forsøg med genbrugelige kopper i Schweiz, hvor vi administrerer den fulde livscyklus fra at levere rene kopper, til at vaske de brugte kopper.

Telemetri og ruteoptimering

På tværs af Selecta Group betjener vi mere end 475.000 automater. Omkring 20% af disse er smarte automater, der er udstyret med telemetri til fjernovervågning af maskinens tilstand og lagerbeholdning. Telemetri gør det muligt for os at planlægge vores ruter dynamisk og forenkle leveringsprocessen for produkter fra lager til maskine. I 2019 benyttede 34% af ruterne i alle Selecta lande telemetri. Dette reducerer unødvendigt kørte kilometre.

sustain-1

TOUR OPTIMISATION PLANNING (TOP)

Mål
Vores mål er at reducere de årlige 80 mio. km, som Selectas servicemedarbejdere i hele koncernen tilbagelægger, med mindst 10% i løbet af de næste to år, og dermed nedbringe CO2 udledningen. 

Aktivitet
Selecta har investeret over 1,5 mio euro i udviklingen af et automatiseret ruteplanlægningssystem, som udarbejder effektive rejseruter for servicemedarbejderne. Dette vil føre til en reduktion i de tilbagelagte kilometer mellem Selectas kunder og samtidig optimere servicen af automaterne, hvilket i sidste ende fører til større forbrugertilfredshed. Takket være TOP, kan Selecta arbejde smartere og på en mere miljøvenlig måde.

 

MILJØMÆSSIGE STANDARDER

Mål
Vil vil reducere kulstofemissioner og affald vha. minimumsmiljønormer på tværs af afdelingerne i virksomheden, herunder genbrug, transport og udvikling af automater.

Aktivitet
Selecta gennemfører regelmæssige medarbejdertilfredshedsundersøgelser i hele koncernen. Vi tager os tid til at introducere nye medarbejdere til Selecta. Vi kommunikerer regelmæssigt med medarbejderne på teammøder, gennem publikationer om virksomhedens udvikling og deres kollegers resultater. Selecta støtter forandring med fortsat kommunikation, hvor vi forklarer hvad der sker, hvorfor ændringerne gennemføres og betydningen for de involverede.

 

SUNDHED OG SIKKERHED

Mål
Vi vil aktivt sikre, at forretningsaktiviteter, som udføres af Selecta, ikke påvirker sundhed og sikkerhed hos Selectas medarbejdere, kundernes medarbejdere eller medlemmer af offentligheden. 

Aktivitet
Selecta bortskaffer alt udstyr i overensstemmelse med standarderne i Europa-Kommissionens WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive). Desuden forlænger vi automaternes livscyklus, hvor det giver mening miljømæssigt, via renovering og sikrer, at hovedparten af maskindelene genbruges eller genanvendes. Selecta investerer i mere miljøvenlige automater, der er designet til at lette genanvendelse ved slutningen af deres livscyklus.

Hvor det er muligt, indgår vi partnerskab med genbrugsordninger i de forskellige lande for at sikre, at kopper og emballage genanvendes.

 

UDVIKLING AF AUTOMATER

Mål
Vi leverer automater, der anvender moderne produktionsmetoder og teknologi til at øge deres energieffektivitet. Alle nye modeller skal, som minimum, have en reduktion på 20% i energiforbruget i forhold til den tidligere model. Endvidere skal nye automater indeholde mindst 10% genanvendte materialer. Selecta bruger LED-lys i stedet for traditionel belysning for at reducere energiforbruget. Selecta sigter også mod at købe over 90% af automaterne fra produktionsvirksomheder med ISO14001 akkreditering.

Aktivitet
I de seneste år har Selecta lanceret en række nye automater, som både opfylder og overstiger udviklingsmålet for automater, herunder St. Tropez, der bruger 50% mindre energi i standby end den tidligere model. Og Boston og Santa Fe, den nye generation af snack- og drikkevare automater, der bruger 24% mindre energi i standby tilstand end de tidligere modeller.

Læs mere om vores bæredygtige tilgang