FOODIE’S DATABESKYTTELSESMEDDELELSE

Denne databeskyttelelsesmeddelelse beskriver hvordan Selecta A/S, Vibeholms Allé 15, 2605 Brøndby, Danmark (”Selecta A/S” eller ”vi” eller ”os” eller ”vores”) som styreenhed, der behandler personoplysninger og andre oplysninger fra brugerne (”du” eller ”din”) navnlig i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (”GDPR”) ved anvendelse af FOODIE’S MicroMarket (”FOODIE’S").

1. Kategorier af personoplysninger, forarbejdningsformål, retsgrundlag og kilde

1.1 Personoplysninger, som du aktivt leverer:

Hvis du gerne vil åbne en konto i Kiosken i vores FOODIE’S MicroMarket, bliver du af vores partner 365 Retail Markets (”365”) bedt om at angive dit navn og din e-mailadresse, yderligere information er frivillig. At oplyse din personlige data er frivilligt, men hvis du ikke oplyser det personlige data der er markeret som påkrævet, kan du ikke oprette en konto.

Hvis du vælger at modtage en kvittering for dit køb i Foodie’s, vil du kun blive bedt om at oplyse din e-mailadresse.

Din personlige data er indsamlet af 365 til 365 egne formål, som beskrevet i 365s Privatlivspolitik og for Selectas egne formål som beskrevet nedenfor. Med hensyn til dine personlige data leveret i forbindelse med din konto 365 og Selecta, fungerer hver som uafhængig controller i henhold til GDPR.

Hvis du frivilligt opretter en kunde konto eller hvis du vælger at modtage en kvittering på din e-mailadresse, kan vi opbevare din data til fremtidige køb. Når du opretter en konto, opbevares din personlige data tilbagekaldeligt. Alt denne data, inklusiv din bruger konto, kan blive slettet i kundeområdet på ethvert tidspunkt. Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysning til dette formål, er kontrakten omkring brug af FOODIE’S MicroMarket som er indgået med dig (artikel 6 (1) f. GDPR).

Til dette formål kan vi videregive dine betalingsdata til de betalingsleverandører som du har valgt, og hvis gældende, vores husbank. Retsgrundlaget for behandling af disse personlige data er kontrakten på webshopkøbsordren som er indgået med dig (artikel 6 (1) f. GDPR).

Vi kan også behandle den information du opgiver til at informere dig om andre interessante produkter i vores portefølje, eller til at sende dig e-mails der indeholder teknisk information. Retsgrundlaget for at behandle disse personlige data er vores legitime interesser (artikel 6 (1) f. GDPR) som er følgende: reklamering og vedligeholdelse af FOODIE’S MicroMarket.

Vi benytter ikke automatiseret beslutningstagning i forbindelse med FOODIE'S MicroMarket.

1.2 Web-Cam Data:

Webcammet der er installeret i Kiosken kan tage billeder fra tid til anden. Disse billeder kan kvalificeres som personlige data ifølge GDPR. I tilfælde af tyveri, hærværk eller andre kriminelle aktiviteter indenfor Foodie’s, kan Selecta evaluere de indsamlede billeder for at forhindre denne slags aktiviteter eller i forbindelse med fuldbyrdelse af civile eller strafferetlige krav mod en bestemt person. Billederne vil kun blive evalueret i tilfælde af mistanke om kriminelle aktiviteter, og med mindre tilbageholdt som bevismateriale i specifikke sager, bliver de slettet efter 30 dage. Retsgrundlaget for at behandle disse personlige data er vores legitime interesser (artikel 6 (1) f. GDPR) som er følgende: Forhindre tyveri, skader og hærværk af Foodie’s.

1.3 Andet passivt indsamlet information:

Ud over de personoplysninger, du aktivt giver, indsamler, behandler og opbevarer vi data relateret til din køb i FOODIE’S MicroMarket.

Retsgrundlaget for dette formål er vores legitime interesser (artikel 6 (1) lit. f GDPR), som er følgende: at overvåge og opretholde FOODIE’s MicroMarket ydeevne og analysere trends, brug og aktiviteter i forbindelse med FOODIE’s MicroMarket.

1.4 Overførsel til tjenesteudbydere

Selecta A/S kan engagere eksterne tjenesteudbydere, der fungerer som dataprocessor for Selecta A/S, for at levere bestemte tjenester til Selecta A/S, såsom marketingtjenesteudbydere eller it-supportudbydere. Når de yder sådanne tjenester, kan de eksterne tjenesteudbydere have adgang til og / eller behandle dine personoplysninger.

Disse eksterne tjenesteudbydere vil blive underlagt kontraktmæssige forpligtelser, til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte personoplysningerne og kun behandle personoplysningerne som anvist.

1.5 Andre modtagere

Nogle af vores kolleger, der administrerer FOODIE’S MicroMarket og yder it-tjenester, kan være medarbejdere ved vores koncernselskaber. Ved administration af FOODIE’S MicroMarket, kan vores kolleger få adgang til, og/eller kan behandle dine personoplysninger. Den respektive overførsel af dine personoplysninger er baseret på vores legitime interesser. Vores legitime interesser er overførsel af personoplysninger inden for koncernen, til interne administrative og supportformål. Adgangen er begrænset til kollegaer med der skal bruge adgang til at udføre deres arbejde.

Selecta A/S kan også overføre dine personoplysninger til retshåndhævende myndigheder, statslige myndigheder, juridiske rådgivere og eksterne konsulenter i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Retsgrundlaget for en sådan behandling er overholdelse af en juridisk forpligtelse, som Selecta A/S er underlagt eller er legitime interesser som f.eks. udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

1.6 Internationale overførsler af personoplysninger

De personoplysninger, som vi indsamler eller modtager om dig, kan overføres til og behandles af modtagere, der er placeret inden for eller uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EEA"), og som ikke giver et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse. De lande, der anerkendes for at sikre et passende databeskyttelsesniveau ud fra et EU-retsperspektiv, er Andorra, Argentina, Canada, Schweiz, Færøerne, Guernsey, Staten Israel, Isle of Man, Jersey, Japan, New Zealand og den østlige republik af Uruguay. Modtagere i USA kan delvist certificeres under EU-U.S. Privacy Shield og anses dermed for at sikre et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse ud fra et EU-retsligt perspektiv. I det omfang dine personoplysninger overføres til lande, der ikke giver et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse ud fra et EU-retsligt perspektiv, baserer vi den pågældende overførsel på passende beskyttelsesforanstaltninger, som f.eks. standard databeskyttelsesklausuler vedtaget af Europa-Kommissionen. Du kan bede om en kopi af sådanne passende sikkerhedsforanstaltninger ved at kontakte os som beskrevet i Afsnit 5. Adgangen er begrænset til kollegaer med der skal bruge adgang til at udføre deres arbejde.

2. Hvilke rettigheder har du, og hvordan kan du hævde dine rettigheder?

Hvis du har erklæret dit samtykke til behandling af personoplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med fremtidig virkning. En sådan tilbagekaldelse påvirker ikke lovligheden af forarbejdningen før tilbagekaldelsen af samtykke.

I henhold til gældende databeskyttelseslov har du ret til: at anmode om adgang til dine personoplysninger, anmode om berigtigelse af dine personoplysninger; anmode om sletning af dine personoplysninger; anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger; anmode om dataoverførbarhed og gøre indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger. Vær opmærksom på, at disse ovennævnte rettigheder kan være begrænset i henhold til gældende national databeskyttelseslovgivning. For yderligere oplysninger om disse rettigheder henvises til bilaget, Dine rettigheder.

Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed for databeskyttelse. For at udøve dine rettigheder bedes du kontakte os som angivet i Afsnit 5.

3. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger vil blive bevaret så længe som nødvendigt for at give dig de ønskede tjenester. Når Selecta A/S ikke længere behøver at bruge dine personoplysninger til at overholde kontraktmæssige eller lovmæssige forpligtelser, fjerner vi dem fra vores systemer og registreringer og/eller tager skridt til at anonymisere det korrekt, så du ikke længere kan identificeres ud fra det, medmindre vi behøver at beholde dine oplysninger, herunder personoplysninger, for at overholde lovmæssige eller lovmæssige forpligtelser, som Selecta A/S er underlagt, f.eks. lovbestemte tilbageholdelsesperioder, som normalt indeholder tilbageholdelsesperioder på op til 10 år, eller hvis vi har brug for det til at bevare beviser i begrænsningsbestemmelserne, som kan være op til tredive år.

4. Kontakt os

Hvis du har bekymringer eller spørgsmål vedrørende denne databeskyttelelsesmeddelelse, kontakt os venligst som følger:

Selecta A/S, Vibeholms Allé 15, 2605 Brøndby, Danmark

Telefon: +45 44 50 34 50

E-mail: info@dk.selecta.com

Dine Rettigheder

1. Ret til adgang

Du har muligvis ret til at få bekræftet fra os om, hvorvidt personoplysninger om dig behandles, og i så fald at anmode om adgang til personoplysningerne. Adgangsoplysningerne omfatter blandt andet behandlingens formål, de pågældende personoplysninger og modtagere, eller kategorier af modtagere, til hvem personoplysningerne er blevet eller vil blive delt med. Dette er imidlertid ikke en absolut rettighed, og andre personers interesser kan begrænse din ret til adgang. Retten til adgang er begrænset i henhold til gældende lovgivning. Retten til adgang finder f.eks. ikke anvendelse, hvis dataene (a) kun blev registreret, fordi de ikke må slettes på grund af juridiske eller lovbestemmelser om opbevaring, eller (b) kun tjener formålet med at overvåge databeskyttelse eller at beskytte data, og at give oplysninger vil kræve en uforholdsmæssig indsats, og passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger gør behandling til andre formål umulig.

Du har muligvis ret til at få en kopi af de personoplysninger, der behandles. For yderligere kopier, som du har anmodet om, kan vi opkræve et rimeligt gebyr, baseret på administrative omkostninger.

2. Ret til berigtigelse

Du har muligvis ret til at få en berigtigelse af ukorrekte personoplysninger der vedrører dig. Afhængigt af formålet med behandlingen, kan du have ret til at få ufuldstændige personoplysninger udfyldte, herunder ved at give en supplerende erklæring.

3. Ret til sletning (”ret til at blive glemt”)

Under visse omstændigheder, har du ret til at få slettet personoplysninger vedrørende dig selv, og vi kan være forpligtet til at slette sådanne personoplysninger. Denne ret til sletning gælder i henhold til gældende lovgivning for eksempel ikke, hvis sletning i tilfælde af en ikke-automatiseret behandling vil være umulig eller vil indebære en uforholdsmæssig stor indsats på grund af den specifikke lagringsmetode, og hvis din interesse i sletning kan betragtes som minimal. I sådanne tilfælde har du muligvis ret til begrænsning af behandlingen.

4. Ret til begrænsning af forarbejdning

Under visse omstændigheder, har du ret til at få begrænsninger på forarbejdning af dine personoplysninger. I dette tilfælde vil de respektive data blive markeret, og må kun behandles af os til bestemte formål.

5. Ret til dataoverførbarhed

Under visse omstændigheder, kan du have ret til at modtage de personoplysninger der vedrører dig, som du har indleveret til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har muligvis ret til at overføre disse data til en anden enhed, uden hindring fra os.

6. ​​​​​​​​​​​​​​Ret til indsigelse

Under visse omstændigheder, har du ret til at gøre indsigelse, af grunde, der vedrører din særlige situation, eller hvor personoplysninger benyttes til direkte markedsføring, på ethvert tidspunkt for behandling af dine personoplysninger af os, og vi kan ikke længere være forpligtet til behandle dine personoplysninger.

Hvis dine personoplysninger behandles til direkte markedsføring, har du desuden ret til, når som helst, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende dig for en sådan markedsføring, der omfatter profilering, i det omfang at det er relateret til denne slags direkte markedsføring. I dette tilfælde vil din personlige data ikke længere blive behandlet af os til dette formål.