Selecta A/S Websted Databeskyttelsesmeddelelse

Websted databeskyttelelsesmeddelelsen beskriver hvordan Selecta A/S, Vibeholms Allé 15, 2605 Brøndby, Danmark (”Selecta A/S” eller ”vi” eller ”os” eller ”vores”) som styreenhed, der behandler personoplysninger og andre oplysninger fra brugerne (”du” eller ”din”) navnlig i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (”GDPR”) ved anvendelse af webstedet www.selecta.dk (”Webstedet").

1. Kategorier af personoplysninger, forarbejdningsformål, retsgrundlag og kilde

1.1 Personoplysninger, som du aktivt leverer:

Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet og accepterer modtagelsen af nyhedsbreve og behandlingen af din e-mail-adresse til dette formål, bliver du bedt om at angive din e-mail-adresse. Vi vil bruge din e-mail-adresse til jævnligt at sende dig nyhedsbreve. At give din e-mailadresse er frivilligt. Men uden at give din e-mail-adresse modtager du ikke nyhedsbreve. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger til afsendelse af nyhedsbreve er samtykke (artikel 6 (1) f. GDPR).

Hvis du sender os en e-mail eller kontakter os på andre måder, beholder vi dine personlige detaljer, som navn, e-mail adresse, adresse og andre informationer du opgiver til os, i vores kunde database. Som en kunde i vores database kan du modtage marketing indhold fra os. Du kan på ethvert tidspunkt anvende dine rettigheder (se nedenstående ”Dine rettigheder”). Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysning til dette formål, er vores legitime interesser (artikel 6 (1) f. GDPR).

1.2 Andre passivt indsamlede oplysninger:

Ud over de personoplysninger, du aktivt giver, kan Webstedet automatisk indsamle, behandle og gemme visse oplysninger pseudonymt fra dig:

  • Enhed og brugsoplysninger - som kan indeholde (i) oplysninger, der er specifikke for den brugte enhed, for at få adgang til webstedet (herunder, men ikke begrænset til, model, operativsystem, IP-adresse, sprog, udbyder og lignende oplysninger) og (ii) brugen af elementer, funktioner eller meddelelser på enheden, for at genkende dig og analysere trends; og
  • Website Analytics - såsom hvor ofte en bruger bruger webstedet, aggregeret brug, præstationsdata. Vi bruger Website Analytics for at give os bedre forståelse for funktionaliteten og brugen af vores websted.

Retsgrundlaget for dette formål er vores legitime interesser (artikel 6 (1) lit. f GDPR), som er følgende: at overvåge og opretholde webstedets præstationer og analysere trends, brug og aktiviteter i forbindelse med vores websted.

2. Modtagere

2.1 Overførsel til tjenesteudbydere

Selecta A/S kan engagere eksterne tjenesteudbydere, der fungerer som dataprocessor for Selecta A/S, for at levere bestemte tjenester til Selecta A/S, såsom webudbydere, marketingtjenesteudbydere eller it-supportudbydere. Når de yder sådanne tjenester, kan de eksterne tjenesteudbydere have adgang til og / eller behandle dine personoplysninger.

Disse eksterne tjenesteudbydere vil blive underlagt kontraktmæssige forpligtelser, til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte personoplysningerne og kun behandle personoplysningerne som anvist.

2.2 Andre modtagere

Nogle af vores kolleger, der administrerer webstedet og yder it-tjenester, kan være medarbejdere ved vores koncernselskaber. Ved administration af webstedet, kan vores kolleger få adgang til, og/eller kan behandle dine personoplysninger. Den respektive overførsel af dine personoplysninger er baseret på vores legitime interesser. Vores legitime interesser er overførsel af personoplysninger inden for koncernen, til interne administrative og supportformål. Adgangen er begrænset til kollegaer med grundlæggende adgang.

Selecta A/S kan også overføre dine personoplysninger til retshåndhævende myndigheder, statslige myndigheder, juridiske rådgivere og eksterne konsulenter i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Retsgrundlaget for en sådan behandling er overholdelse af en juridisk forpligtelse, som Selecta A/S er underlagt eller er legitime interesser som f.eks. udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

2.3 Internationale overførsler af personoplysninger

De personoplysninger, som vi indsamler eller modtager om dig, kan overføres til og behandles af modtagere, der er placeret inden for eller uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EEA"), og som ikke giver et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse. De lande, der anerkendes for at sikre et passende databeskyttelsesniveau ud fra et EU-retsperspektiv, er Andorra, Argentina, Canada, Schweiz, Færøerne, Guernsey, Staten Israel, Isle of Man, Jersey, New Zealand og den østlige republik af Uruguay. Modtagere i USA kan delvist certificeres under EU-U.S. Privacy Shield og anses dermed for at sikre et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse ud fra et EU-retligt perspektiv. I det omfang dine personoplysninger overføres til lande, der ikke giver et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse ud fra et EU-retligt perspektiv, baserer vi den pågældende overførsel på passende beskyttelsesforanstaltninger, som f.eks. standard databeskyttelsesklausuler vedtaget af Europa-Kommissionen. Du kan bede om en kopi af sådanne passende sikkerhedsforanstaltninger ved at kontakte os som beskrevet i Afsnit 0. Adgangen er begrænset til kollegaer med grundlæggende adgang.

3. Hvilke rettigheder har du, og hvordan kan du hævde dine rettigheder?

Hvis du har erklæret dit samtykke til behandling af personoplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med fremtidig virkning. En sådan tilbagekaldelse påvirker ikke lovligheden af forarbejdningen før tilbagekaldelsen af samtykke.

I henhold til gældende databeskyttelseslov har du ret til: at anmode om adgang til dine personoplysninger, anmode om berigtigelse af dine personoplysninger; anmode om sletning af dine personoplysninger; anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger; anmode om dataoverførbarhed og gøre indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger. Vær opmærksom på, at disse ovennævnte rettigheder kan være begrænset i henhold til gældende national databeskyttelseslovgivning. For yderligere oplysninger om disse rettigheder henvises til bilaget, Dine rettigheder.

Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed for databeskyttelse. For at udøve dine rettigheder bedes du kontakte os som angivet i Afsnit 0.

4. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger vil blive bevaret så længe som nødvendigt for at give dig de ønskede tjenester. Når Selecta A/S ikke længere behøver at bruge dine personoplysninger til at overholde kontraktmæssige eller lovmæssige forpligtelser, fjerner vi dem fra vores systemer og registreringer og/eller tager skridt til at anonymisere det korrekt, så du ikke længere kan identificeres ud fra det, medmindre vi behøver at beholde dine oplysninger, herunder personoplysninger, for at overholde lovmæssige eller lovmæssige forpligtelser, som Selecta A/S er underlagt, f.eks. lovbestemte tilbageholdelsesperioder, som normalt indeholder tilbageholdelsesperioder på op til 10 år, eller hvis vi har brug for det til at bevare beviser i begrænsningsbestemmelserne, som kan være op til tredive år.

 

5. Kontakt os

Hvis du har bekymringer eller spørgsmål vedrørende denne Websted databeskyttelelsesmeddelelse, kontakt os venligst som følger:

Selecta A/S, Vibeholms Allé 15, 2605 Brøndby, Danmark

Telefon: +45 44 50 34 50

E-mail: info@dk.selecta.com

Dine Rettigheder

1. Ret til adgang

Du har muligvis ret til at få bekræftet fra os om, hvorvidt personoplysninger om dig behandles, og i så fald at anmode om adgang til personoplysningerne. Adgangsoplysningerne omfatter blandt andet behandlingens formål, de pågældende personoplysninger og modtagere, eller kategorier af modtagere, til hvem personoplysningerne er blevet eller vil blive delt med. Dette er imidlertid ikke en absolut rettighed, og andre personers interesser kan begrænse din ret til adgang.

Du har muligvis ret til at få en kopi af de personoplysninger, der behandles. For yderligere kopier, som du har anmodet om, kan vi opkræve et rimeligt gebyr, baseret på administrative omkostninger.

2. Ret til berigtigelse

Du har muligvis ret til at få en berigtigelse af ukorrekte personoplysninger der vedrører dig. Afhængigt af formålet med behandlingen, kan du have ret til at få ufuldstændige personoplysninger udfyldte, herunder ved at give en supplerende erklæring.

3. Ret til sletning (”ret til at blive glemt”)

Under visse omstændigheder, har du ret til at få slettet personoplysninger vedrørende dig selv, og vi kan være forpligtet til at slette sådanne personoplysninger.

4. Ret til begrænsning af forarbejdning

Under visse omstændigheder, har du ret til at få begrænsninger på forarbejdning af dine personoplysninger. I dette tilfælde vil de respektive data blive markeret, og må kun behandles af os til bestemte formål.

5. Ret til dataoverførbarhed

Under visse omstændigheder, kan du have ret til at modtage de personoplysninger der vedrører dig, som du har indleveret til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har muligvis ret til at overføre disse data til en anden enhed, uden hindring fra os.

6. ​​​​​​​​​​​​​​Ret til indsigelse

Under visse omstændigheder, har du ret til at gøre indsigelse, af grunde, der vedrører din særlige situation, eller hvor personoplysninger benyttes til direkte markedsføring, på ethvert tidspunkt for behandling af dine personoplysninger af os, og vi kan ikke længere være forpligtet til behandle dine personoplysninger.

Hvis dine personoplysninger behandles til direkte markedsføring, har du desuden ret til, når som helst, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende dig for en sådan markedsføring, der omfatter profilering, i det omfang at det er relateret til denne slags direkte markedsføring. I dette tilfælde vil din personlige data ikke længere blive behandlet af os til dette formål.