Kultur på arbejdspladsen

Kultur på arbejdspladsen

Virksomhederne har oplevet en stor ændring i, hvordan medarbejderne ser på deres arbejdsplads. Traditionelt set har løn og karriere være det afgørende, når medarbejdere skulle motiveres og indgå i en arbejdsplads, men nu spiller andre drivkræfter også en rolle. Flere og flere medarbejdere tiltrækkes af arbejdspladser med en stærk virksomhedskultur og en klar identitet. Mange søger også arbejdspladser, hvor de kan føle sig hjemme, og hvor de kan identificere sig med virksomhedens værdier. På den måde bliver virksomhedskulturen, og de faciliteter man tilbyder medarbejderne, i højere grad end før et strategisk værktøj, der kan bruges til at tiltrække og fastholde de interessante kandidater og medarbejdere.

Hvis en virksomhed kan skabe sociale sammehænge, der fremmer samtalen, samværet og relationene mellem medarbejderne, styrkes den fælles kultur og deling af viden og ideer. Mad og drikke er også vigtige værktøjer til at facilitere samvær og manifestere virksomhedskultur, og brugen af disse værktøjer kan hjælpe virksomheden med at opbygge sin egen identitet.

Kaffe skaber trivsel

Kulturskabende aktiviteter på arbejdspladsen omfatter flere og flere ting, som mange associerer med familie og venner. Aktiviteterne kan være alt fra fælles madlavning og spisning til at organisere sociale aktiviteter som konkurrencer og spil på arbejdspladsen. Forskellige kulturelle arrangementer, restaurantbesøg eller kurser uden for arbejdstiden er også eksempler på ting, der styrker kulturen. Tilbage står hverdagen som den største mulighed for at dyrke kulturen og samværet på kontoret over en kop varm kaffe.

93% af de adspurgte svarer, at kaffe skaber trivsel og socialt samvær på arbejdspladsen. Undersøgelse er foretaget af Selecta i 2017.

Kontakt os her